मराठवाडा

आधार संस्थेकडून परांडा येथे मोफत दवाखाना

Share Now

परंडा (वार्ताहर) –
आधार सामाजिक संस्थेच्या वतीने सुरु करण्यात आलेल्या “मोफत दवाखाना” याचा आज अनेक रुग्णांनी लाभ घेतला या मोफत दवाखान्यात तपासणीसह गरजेनुसार उत्तम प्रकारचे मोफत औषधे देण्यात आली.या मोफत दवाखान्यामुळे अनेक गरजू रुग्णांचा आर्थिक लाभासह शारीरिक व मानसिक समाधान ही मिळू लागला असल्यामुळे रुग्णांत खुप समाधान व्यक्त केले जात आहे.या मोफत दवाखान्याचा लाभ जास्तीत जास्त रुग्णांनी घ्यावा असे आवाहन डॉक्टर मकबुल हन्नुरे यांनी केले आहे.


Share Now
error: Content is protected !!