Gulab Maharaj Paratwada : गुलाब महाराज परतवाडा : अज्ञानाच्या अंधारात चमचाहणारा दिव्य तेज ! 2024

6 Min Read

Gulab Maharaj Partwada

Gulab Maharaj Paratwada: अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाडा या छोट्याशा गावाला लाभलेला एक अमोल ठेव म्हणजे दिव्य संत गुलाब महाराज. त्यांच्या आयुष्याची कहाणी ही अज्ञानाच्या अंधारात चमचाहणारा दिव्य तेज आणि अलौकिक कार्यांची गाथा आहे. १८८१ च्या जुलै महिन्यात जन्मलेल्या गुलाब महाराजांच्या जीवनावर दृष्टीहीनतेचा पडदा जन्मापासूनच होता. पण या अंधारातच त्यांच्या ज्ञानाचा आणि दिव्यतेचा प्रकाश अधिकच तेजस्वी झाला.

Gulab Maharaj Paratwada: अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाडा या छोट्याशा गावाला लाभलेला एक अमोल ठेव म्हणजे दिव्य संत गुलाब महाराज. त्यांच्या आयुष्याची कहाणी ही अज्ञानाच्या अंधारात चमचाहणारा दिव्य तेज आणि अलौकिक कार्यांची गाथा आहे. १८८१ च्या जुलै महिन्यात जन्मलेल्या गुलाब महाराजांच्या जीवनावर दृष्टीहीनतेचा पडदा जन्मापासूनच होता. पण या अंधारातच त्यांच्या ज्ञानाचा आणि दिव्यतेचा प्रकाश अधिकच तेजस्वी झाला.

- Advertisement -

बालपणातच ज्ञानाची तहान –

Gulab Maharaj Paratwada: लहानपणापासूनच गुलाब महाराजांना भगवद्गीता, वेद, उपनिषदे सारख्या ग्रंथांचा अभ्यास करण्याची असामान्य आवड होती. त्यांचे डोळे दिसत नसले तरी त्यांची स्मरणशक्ती इतकी अचंबित करणारी होती की, कोणतेही धर्मग्रंथ एकदा वाचून ते चटकच समजून घेत असत. शाळेत न जाऊ शकण्याचे दुःख असले तरी ज्ञानाची तहान त्यांना गावातल्या ज्ञानी लोकांपासून आणि धर्मग्रंथांच्या वाचणातूनच असत.

समाजसुधारक संत –

गुलाब महाराज केवळ ज्ञानीच नव्हते तर ते एक थोर समाजसुधारकही होते. त्यांनी समाजातील अंधश्रद्धा आणि रूढीवादाचा निषेध केला. अस्पृश्यतेचा नाश करण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. सर्व धर्मांमध्ये समानता आहे हे त्यांचे ठाम मत होते. त्यांच्या शिकवणामुळे अनेक लोकांनी जातीय आणि धार्मिक भेदभाव सोडून एकत्र येण्यास सुरुवात केली.

अलौकिक दिव्यतेचा अनुभव –

- Advertisement -

गुलाब महाराज हे एक महान योगी होते. ते रात्रंदिवस ध्यानधारणात तल्लीन असत. त्यांना भविष्यातील घटनांचे भाकीत करण्याची चमत्कारिक शक्ती होती. त्यांच्या साधनेमुळे लोकांना त्यांच्या दिव्यतेचा प्रत्यक्ष अनुभव येत असे. त्यांच्या एका स्पर्शाने अनेक लोकांना आजारांपासून मुक्ती मिळाल्याच्या अनेक कथा आजही लोकांच्या जिबहावर आहेत.

समाधीस्थान आणि वारसा –

Gulab Maharaj Paratwada: १९५८ मध्ये गुलाब महाराजांचे निधन झाले. त्यांचे समाधीस्थळ परतवाड्यातच असून दरवर्षी हजारो भाविक त्यांच्या दर्शनासाठी येथे येतात. त्यांच्या आयुष्याचा आणि कार्याचा समाजावर अविरभावी प्रभाव आहे. त्यांची शिकवण आजही लोकांना मार्गदर्शन करत आहे.:

- Advertisement -

बालपणातच ज्ञानाची तहान –

Gulab Maharaj Paratwada: लहानपणापासूनच गुलाब महाराजांना भगवद्गीता, वेद, उपनिषदे सारख्या ग्रंथांचा अभ्यास करण्याची असामान्य आवड होती. त्यांचे डोळे दिसत नसले तरी त्यांची स्मरणशक्ती इतकी अचंबित करणारी होती की, कोणतेही धर्मग्रंथ एकदा वाचून ते चटकच समजून घेत असत. शाळेत न जाऊ शकण्याचे दुःख असले तरी ज्ञानाची तहान त्यांना गावातल्या ज्ञानी लोकांपासून आणि धर्मग्रंथांच्या वाचणातूनच असत.

समाजसुधारक संत –

Gulab Maharaj Paratwada: अमरावती जिल्ह्याच्या परतवाडा या छोट्याशा गावाला लाभलेला एक अमोल ठेव म्हणजे दिव्य संत गुलाब महाराज. त्यांच्या आयुष्याची कहाणी ही अज्ञानाच्या अंधारात चमचाहणारा दिव्य तेज आणि अलौकिक कार्यांची गाथा आहे. १८८१ च्या जुलै महिन्यात जन्मलेल्या गुलाब महाराजांच्या जीवनावर दृष्टीहीनतेचा पडदा जन्मापासूनच होता. पण या अंधारातच त्यांच्या ज्ञानाचा आणि दिव्यतेचा प्रकाश अधिकच तेजस्वी झाला.

बालपणातच ज्ञानाची तहान –

Gulab Maharaj Paratwada: लहानपणापासूनच गुलाब महाराजांना भगवद्गीता, वेद, उपनिषदे सारख्या ग्रंथांचा अभ्यास करण्याची असामान्य आवड होती. त्यांचे डोळे दिसत नसले तरी त्यांची स्मरणशक्ती इतकी अचंबित करणारी होती की, कोणतेही धर्मग्रंथ एकदा वाचून ते चटकच समजून घेत असत. शाळेत न जाऊ शकण्याचे दुःख असले तरी ज्ञानाची तहान त्यांना गावातल्या ज्ञानी लोकांपासून आणि धर्मग्रंथांच्या वाचणातूनच असत.

समाजसुधारक संत –

गुलाब महाराज केवळ ज्ञानीच नव्हते तर ते एक थोर समाजसुधारकही होते. त्यांनी समाजातील अंधश्रद्धा आणि रूढीवादाचा निषेध केला. अस्पृश्यतेचा नाश करण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. सर्व धर्मांमध्ये समानता आहे हे त्यांचे ठाम मत होते. त्यांच्या शिकवणामुळे अनेक लोकांनी जातीय आणि धार्मिक भेदभाव सोडून एकत्र येण्यास सुरुवात केली.

अलौकिक दिव्यतेचा अनुभव –

गुलाब महाराज हे एक महान योगी होते. ते रात्रंदिवस ध्यानधारणात तल्लीन असत. त्यांना भविष्यातील घटनांचे भाकीत करण्याची चमत्कारिक शक्ती होती. त्यांच्या साधनेमुळे लोकांना त्यांच्या दिव्यतेचा प्रत्यक्ष अनुभव येत असे. त्यांच्या एका स्पर्शाने अनेक लोकांना आजारांपासून मुक्ती मिळाल्याच्या अनेक कथा आजही लोकांच्या जिबहावर आहेत.

समाधीस्थान आणि वारसा –

Gulab Maharaj Paratwada: १९५८ मध्ये गुलाब महाराजांचे निधन झाले. त्यांचे समाधीस्थळ परतवाड्यातच असून दरवर्षी हजारो भाविक त्यांच्या दर्शनासाठी येथे येतात. त्यांच्या आयुष्याचा आणि कार्याचा समाजावर अविरभावी प्रभाव आहे. त्यांची शिकवण आजही लोकांना मार्गदर्शन करत आहे.:

गुलाब महाराज केवळ ज्ञानीच नव्हते तर ते एक थोर समाजसुधारकही होते. त्यांनी समाजातील अंधश्रद्धा आणि रूढीवादाचा निषेध केला. अस्पृश्यतेचा नाश करण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न केले. सर्व धर्मांमध्ये समानता आहे हे त्यांचे ठाम मत होते. त्यांच्या शिकवणामुळे अनेक लोकांनी जातीय आणि धार्मिक भेदभाव सोडून एकत्र येण्यास सुरुवात केली.

अलौकिक दिव्यतेचा अनुभव –

गुलाब महाराज हे एक महान योगी होते. ते रात्रंदिवस ध्यानधारणात तल्लीन असत. त्यांना भविष्यातील घटनांचे भाकीत करण्याची चमत्कारिक शक्ती होती. त्यांच्या साधनेमुळे लोकांना त्यांच्या दिव्यतेचा प्रत्यक्ष अनुभव येत असे. त्यांच्या एका स्पर्शाने अनेक लोकांना आजारांपासून मुक्ती मिळाल्याच्या अनेक कथा आजही लोकांच्या जिबहावर आहेत.

समाधीस्थान आणि वारसा –

Gulab Maharaj Paratwada: १९५८ मध्ये गुलाब महाराजांचे निधन झाले. त्यांचे समाधीस्थळ परतवाड्यातच असून दरवर्षी हजारो भाविक त्यांच्या दर्शनासाठी येथे येतात. त्यांच्या आयुष्याचा आणि कार्याचा समाजावर अविरभावी प्रभाव आहे. त्यांची शिकवण आजही लोकांना मार्गदर्शन करत आहे.

Share This Article